V sobotu 1. května bude po mši svaté v 8:00 hod. mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci.
Celou pobožnost, zpověď, svaté přijímání, modlitbu i rozjímání má doprovázet úmysl: Chci odčinit urážky, kterých se dostává, Panno Maria,  tvému Neposkvrněnému Srdci! Bez tohoto úmyslu celá pobožnost ztrácí na významu.
Prosíme Vás, abyste dodržovali všechna aktuální hygienická opatření a omezení. Také je třeba počítat s tím, že v případě potřeby můžete být posláni hlídací službou do kapitulní síně nebo Lorety. Na obou těchto místech je zajištěn přenos zvuku i obrazu z kostela. Upozorňujeme však, že je v Loretě chladněji.

Categories: Aktuality