Zveme Vás na pobožnosti na svatých schodech vždy ve středu po mši v 15:30 a v pátek po mši v 10 :00.