Brněnská Loreta v sobě ukrývá mnoho uměleckých i duchovních skvostů. Jedním z nich jsou Svaté schody.

Jedná se o 28 stupňů z pretoria Piláta Pontského, za jeho prefektury v Jeruzalémě, které byly posvěceny Kristovou krví při jeho umučení. Dle středověké tradice je měla roku 326 převézt z Jeruzaléma do Říma svatá Helena, císařovna a matka Konstantina Velikého, kde pro ně byla vystavěna nádherná kaple nazvaná „Scala Sancta – Svaté schody“.

Svaté schody v Římě se těšily od samého počátku veliké vážnosti. Proto byla podle římského vzoru budována podobná místa rozjímání o utrpení Páně. A tím je i brněnská Loreta.

V době postní se na schodech konají modlitby a rozjímání. I letos Vás brněnští minorité zvou na pobožnosti na Svatých chodech, a to každý pátek vždy po mši svaté v 10.00 hod. a pak o velikonočním triduum: na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu vždy v 7.30 hod. ráno, kdy se budou konat společné modlitby. Loreta bude však otevřena po celý den a návštěvníci budou mít možnost modlit se soukromě.

Categories: Aktuality