V posledních únorových dnech na začátku postní doby jsme prožívali duchovní obnovu s o. Eliasem Vellou. Zamýšleli jsme se nad trojím Ježíšovým pokušením, které bylo hlavním tématem. Náš exercitátor nám v přednáškách vysvětloval vliv a působení zlého ducha v našem životě a jeho útoky skrze pokušení moci, majetku a slávy. Poukázal také na nebezpečí pro současného člověka, které se skrývá v okultismu, satanismu, spiritismu a v hnutí New Age, jenž jsou oblastmi vlivu zlého. Na konci každého dne obnovy byla společná adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí, během které jsme chválili Boha, zříkali se všech vlivů zlého ducha, prosili za osvobození z různých závislostí a spoutaností a také za uzdravení našich vnitřních zranění.

Duchovní obnova probíhala v klidné, rodinné a kontemplativní atmosféře a byla požehnáním nejenom pro naši farnost, ale také pro celé město Brno. Jsme velmi vděční za přítomnost našeho spolubratra o. Eliase a jeho službu, skrze kterou Bůh hojně žehnal všem zúčastněným.

o. S.

Categories: Aktuality