pondělí 26. 3. je slavnost Zvěstování Páně. Tento den slavíme v naší Loretě pouť.

Po mši svaté v 10.00 hod. je možnost pomodlit se v Loretánském domečku.

Po odpolední mši svaté v 15.30 hod. bude průvod do domečku s Loretánskými litaniemi a modlitbami k získání plnomocných odpustků. Plnomocné odpustky je možné získat během celého dne při návštěvě Loretánského domečku a při splnění obvyklých podmínek (být v milosti posvěcující, učast na mši sv., modlitba na úmysly Svatého otce).

Kazatelem během odpolední mše bude P. Jiří Pleskač.

Categories: Aktuality