Dne 13. sprna 2011 zveme všechny Rytíře Neposkvrněné, všechny čtenáře našeho časopisu Immaculata, avšak nejen je, ale i všechny přátele a příznivce sv. Maxmiliána M. Kolbeho na pouť k Panně Marii Cvilínské.

Z Brna bude vypraven autobus. Sraz na starém autobusovém stanovišti před hotelem Grand v 7.00 hodin. Předpokládaný návrat do Brna kolem 19.00 hodin. Cena poutě je 300,- Kč.

Objednat místo v autobusu si můžete
– v zákristii u minoritů v Brně
– e-mailem [email protected]
– telefonicky 731 402 610

Program:
11.00 – křížová cesta v přírodě
12.00 – mše svatá
13.00 – společné občerstvení
14.30 – multimediální prezentace o sv. Maxmiliánovi

Categories: Aktuality