Kristus vstal z mrtvých! Aleluja!

Požehnané Velikonoce všem farníkům a návštěvníkům našich stránek
přeji

bratři minorité

Categories: Aktuality