13. května 2011

Program:

14.45 korunka k Božímu milosrdenství
15.00 růženec
15.30 mše svatá – hlavní celebrant P. Miroslav Herold

Po ni františkánská korunka před Nejsvětější svátostí a svátostné požehnání,
průvod do Lorety a loretánské litanie

Categories: Aktuality