Zveme všechny rytíře Neposkvrněné, čtenáře našeho časopisu Immaculata a všechny příznívce sv. Maxmiliána Kolbeho na pouť k Panně Marii Cvilínské, která se bude konat 17.8.2013.

Program:

  • 11.00 – křížová cesta v přírodě
  • 12.00 – mše svatá votivní o svatém Maxmiliánu Kolbem
  • 13.00 – společné občerstvení a přátelské setkání
  • 14.30 – adorace a svátostné požehnání

Kam dále:

Categories: Aktuality