V neděli dne 29. července 2012 odešel na věčnost Otec Bernardin Josef Mráz, minorita. Prožil mezi námi 103 roky života, z čehož 86 jako řeholník a 81 jako kněz Kristův.

Narodil se 5.3.1909 v Levoči. Roku 1925 nastoupil do noviciátu v klášteře ve Spišském Štvrtku, kde také 20.9.1926 složil první řeholní sliby. Pokračoval ve studiu v Osimo, Assisi a v Římě, kde v kolegiu na San Teodoro se v roce 1929 setkal se sv. Maxmiliánem. V bazilice Dvanácti Apoštolů v Římě dne 12.07.1931 přijal kněžské svěcení – po obdržení dispensí – ve věku 22 let. Po návratu do Československa působil v Levoči, v Českém Krumlově, Opavě, Brně a znovu v Českém Krumlově, kde pobýval až do 3.5.1950. Tři dny později byl internován v Bohosudově a pak převezen do Oseku a pracoval v tovární fabrice. V den Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 1950 byl uvolněn a přijel do Prahy do kostela sv. Jakuba, kde žil až do konce.

S naším zesnulým se rozloučíme při mši svaté v bazilice sv. Jakuba v pondělí 6. srpna 2012 v 10.30 hod.

Ve 13.00 hodin budou jeho tělesné pozůstatky uloženy do minoritské hrobky na Olšanských hřbitovech.

Requiem aeternam dona ei Domine!

Bratři minoritě a příbuzní.

Categories: Aktuality