Milí Přátele,
vážení Farníci,
milí příznivci našeho kostela a kláštera,
drazí čtenáři časopisu Immaculata
srdečně Vás zdravíme.

Chceme Vám popřát milostiplné velikonoční svátky,
radost z Kristova zmrtvýchvstání a jeho vítězství nad smrtí.

Ať Kristus prozáří temnoty tohoto světa,
ať projde zavřenými dveřmi a navštíví i Vaše domovy,
ať také Vám řekne: „Pokoj Vám!“

Vždyť Kristus vstal z mrtvých! Aleluja!

Categories: Aktuality