Příprava dospělých

Nový kurz přípravy dospělých zájemců o křest v minoritské farnosti svatých Janů začne od října 2011. Zájemci se mohou hlásit v sakristii nebo ve farní kanceláři. Přípravu povede otec Sebastian Gruca ([email protected]). Všichni případní zájemci jsou srdečně zváni.

Příprava biřmovanců

Příprava ke svátosti biřmování v naší minoritské farnosti svatých Janů začne od října 2011. Absolventi přípravy přijmou tuto svátost o slavnosti Seslání Ducha Svatého v roce 2013 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Přípravu povede otec Adam Wolny ([email protected]). Všichni případní zájemci jsou srdečně zváni.

Příprava na první svaté přijímání

Příprava na první svaté přijímání v naší minoritské farnosti svatých Janů začne od října 2011. Prosíme rodiče dětí, které se chtějí připravovat na přijetí eucharistického Ježíše, aby se přihlásili  v sakristii nebo ve farní kanceláři. Přípravu povede Daniela Němcová, DiS ve spolupráci s kněžími naší farnosti.

Categories: Aktuality