Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční. Sbírka je na charitativní účely.

V tomto týdnu oslavíme:

– v pondělí 29. května památku Panny Marie, Matky církve
– v úterý 30. května památku sv. Zdislavy
– ve středu 31. května svátek Navštívení Panny Marie
– ve čtvrtek 1. června svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
– v sobotu 3. června památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
– v neděli 4. června slavnost Nejsvětější Trojice

V pondělí 29. května vás zveme na setkání Fatimského apoštolátu. Začne modlitbou růžence v 15:00 hod., následuje mše sv. v 15:30 hod., celebrovaná o. Pavlem Dokládalem. Po mši sv. bude následovat další program, který najdete na plakátě.

Ve čtvrtek 1. června po mši sv. v 15:30 hod. v Loretě, za účasti emeritního brněnského o. biskupa Vojtěcha Cikrleho, proběhne vernisáž výstavy velkoformátových fotografií Člověk a Víra.

V pátek 2. června se naše farnost zapojí do „Noci kostelů“Program v našem kostele začne v 18:15 hod. Podrobnější informace o programu najdete na plakátech, letácích a webových a facebookových stránkách naší farnosti. Prosíme ty z vás, kteří se mohou a chtějí aktivně zapojit, hlaste se v zákristii. Setkání dobrovolníků je v pátek 2. června v 17:00 hod. v kapitulní síni.

V sobotu3. června po mši sv. v 8:00 hod. bude mariánská pobožnost na první sobotu v měsíc.

V neděli 11. června zveme všechny ke společné oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Mše sv. začíná v 15:30 hod. Hlavním celebrantem bude brněnský biskup Pavel Konzbul a liturgii svým zpěvem doprovodí Schola brněnské mládeže. Po mši sv. půjdeme v eucharistickém průvodu městem do katedrály. Zveme všechny děti do průvodu, zvláště děvčata k sypání květin před Eucharistickým Pánem.Prosíme také vás, kteří můžete, o přípravu květin k sypání.

Zveme vás na pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které se konají celý měsíc červen, po mši sv. v 15:30 hod. kromě nedělí a slavností.

Categories: Aktuality