Slavnost Božího Těla
s průvodem po městě

Něděle 26.6.2011
Minoritská farnost sv. Janů a farnost sv. Jakuba
zvou věřící na Slavnost Božího Těla
Začátek v 15:30 mší svatou u minoritů (kostel sv. Janů)
Zakončení v kostele sv. Jakuba
Hlavní celebrant: P. ThMgr. Bronislav Ignác Kramár, OPraem., opat želivský

Categories: Aktuality