Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále. Minulou neděli se ve sbírce na podporu katolických médií vybralo 17 770 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost.

V tomto týdnu oslavíme:

– v pondělí 27. listopadu památku sv. Františka Antonína Fasaniho, kněze 1. řádu sv. Františka

– ve středu 29. listopadu svátek Všech svatých serafínského řádu

– ve čtvrtek 30. listopadu svátek sv. Ondřeje, apoštola

– v neděli 3. prosince, 1. neděli adventní

V úterý 28. listopadu zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou růžence ve 14:30 hod., následovat bude Korunka k Božímu milosrdenství a mše sv. v 15:30 hod., celebrovaná o. Pavlem Habrovcem.

Od středy 29. listopadu do čtvrtku 7. prosince se budemepo mši sv. v 15:30 hod. modlit novénu před slavností Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Modlitbu povede Rytířstvo Neposkvrněné. V sobotu bude modlitba po mši sv. v 8:00 hod.

Srdečně vás zveme na tvoření adventních věnců, které se bude konat v sobotu 2. prosince od 8:45 do 11:30 hod. ve farní kavárně (na staré faře). S sebou si vezměte korpus, svíčky a ozdoby. Více informací najdete na plakátě pod kůrem. Těšíme se na vás.

V sobotu 2. prosince vás od 15:30 hod. zveme na Medjugorský duchovní večer s Mary’s Meals. Spojme se modlitbou za mír pod ochranným pláštěm Panny Marie se zpěvy z Medjugorje. Více informací najdete na plakátě pod kůrem.

Jako každým rokem, tak i letos, se v naší farnosti setkáme se sv. Mikulášem, a to v neděli 3. prosince po dětské mši svaté v 10:30 hodv kapitulní síni. Zvány jsou hlavně děti a jejich rodiče.

Příští neděli začíná adventní doba a nový liturgický rok. Při všech mších sv. budeme žehnat adventní věnce. Přinesené věnce, prosíme, pokládejte do presbytáře k obětnímu stolu před začátkem mše sv.

Categories: Aktuality