Slavíme Slavnost Matky Boží, Panny Marie a také Světový den modliteb za mír.

V tomto týdnu oslavíme:

– v pondělí 2. ledna památku sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
– v úterý 3. ledna památku Nejsvětějšího jména Ježíš
– v pátek 6. ledna Slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek
– v neděli 8. ledna svátek Křtu Páně

V úterý 3. ledna po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta.

Ve středu 4. ledna v 18:30 hod. zveme do našeho kostela na večer chval, vedený společenstvím Brno Worship [čti uoršip].

V pátek, na slavnost Zjevení Páně, budou mše svaté v 10:00 a v 15:30 hod. Při těchto mších svatých budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu. Odpolední mši sv. v 15:30 hod. svým zpěvem doprovodí Schola brněnské mládeže.

sobotu 7. ledna po mši sv. v 8:00 hod. bude mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci. Tyto pobožnosti se v našem kostele konají od ledna do října.Všem farníkům, přátelům a dobrodincům naší minoritské farnosti a kláštera, přejeme do nového roku 2023 hojnost darů Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie Loretánské. Na přímluvu sv. Františka z Assisi, sv. Jana Křtitele a sv. Jana Apoštola, ať ve svém životě stále zakoušíte sílu Boží lásky.

To vše Vám v modlitbách vyprošují

Vaši bratři minorité.

Categories: Aktuality