Slavíme Slavnost Matky Boží, Panny Marie a také Světový den modliteb za mír.

Dnes je také první sobota v měsíci. Proto dnes, po mši sv. v 15:30 hod., bude pobožnost na první sobotu. Tyto pobožnosti se v našem kostele konají od ledna do října.


Všem farníkům, přátelům a dobrodincům naší minoritské farnosti a kláštera, přejeme do nového roku 2022 hojnost darů Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie Loretánské. Na přímluvu sv. Františka z Assisi, sv. Jana Křtitele a sv. Jana Apoštola, ať ve svém životě stále zakoušíte sílu Boží lásky.


To vše Vám v modlitbách vyprošují Vaši bratři minorité.

Categories: Aktuality