Dnes je slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

V tomto týdnu oslavíme:
– V pátek 20. srpna památku sv. Bernarda, opata a učitele církve.
– V sobotu 21. srpna památku sv. Pia X., papeže.
– V neděli 22. srpna 21. neděli v mezidobí.
Během letních prázdnin je možnost adorace Nejsvětější Svátosti pouze v
pátky od 14:30 do 15:30 hod.
 Výstav je zakončen svátostným požehnáním.
Milí rodiče, i ve školním roce 2021/2022 bude v naší farnosti probíhat výuka
náboženství, a to každé úterý od 16:15 do 17:15 hod.

Od října bude v naší farnosti také možnost přípravy ke svátosti biřmování, křtu
dospělých a k prvnímu sv. přijímání.
Všechny přihlášky si můžete vyzvednout v zákristii. Odevzdávat je můžete do
konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Jsme zváni na Setkání se Svatým Otcem a našimi biskupy na Slovensku dne 15. září 2021. Více info na www.ckhladky.cz

Categories: Aktuality