Slavíme Slavnost Narození Páně.

V úterý 26. prosince budeme slavit svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše sv. budou v 10:00 a 15:30 hod. Při odpolední mši sv. zazní Vánoční písně a koledy v podání Smíšeného sboru Kantiléna a smyčcového kvarteta.

Ve středu 27. prosince, budeme slavit poutní slavnost sv. Jana, apoštola a evangelisty, spolupatrona našeho kostelaMše sv. budou slouženy v 10:00 a 15:30 hod. Po každé mši sv. budou požehnána vína, která si můžete přinést. Odpolední mši sv. bude celebrovat o.Marian Rudolf Kosík, opat kláštera premonstrátů v Nové Říši. Při mši sv. zazní Missa pastoralis in D Václava Jana Kopřivy v podání Brněnského akademického sboru. Po odpolední mši svaté se sejdeme v kapitulní síni, kde požehnáme vínoK malému občerstvení můžete i vy přinést vlastní vánoční cukroví, koláče a jiné buchtyPřinést je můžete dnes, v úterý nebo ve středu do zákristie.

Ve čtvrtek 28. prosince, oslavíme svátek svatých Mláďátek, mučedníků.

V neděli 31. prosince oslavíme svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při dopoledních mších sv. bude obnova manželských slibů. Při odpolední mši sv. v 15:30 hod. poděkujeme společně před Nejsvětější Svátostí za končící rok 2023, omluvíme se Bohu za to, co nebylo dobré, poděkujeme za všechno dobro a poprosíme o milosti a požehnání pro příští rok 2024.

Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou kostela a liturgie na vánoční svátky: zpěvákům, hudebníkům, ministrantům, hlídací službě, těm, kteří stavěli betlém, uklízeli a připravovali vánoční a květinovou výzdobu. A všem ostatním za Vaše modlitby a přízeň!

Všem farníkům a přátelům naší minoritské farnosti, v radostný čas Narození Božího Syna přejeme, aby Vás prozářilo světlo betlémské noci a aby Váš život neustále naplňovala Jeho bezmezná láska.

To vše Vám v modlitbách vyprošují

Vaši bratři minorité.

Categories: Aktuality