Slavíme Slavnost Narození Páně.

Minulou neděli se ve sbírce na nové podsedáky do našeho kostela vybralo 29 233 Kč. Děkujeme za vaši štědrost!

V pondělí 26. prosince, na svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, budou mše sv. v 10:00 a 15:30 hod. Při odpolední mši sv. zazní Moravská mše vánoční „Čuj, Miko, čuj!“ v podání Smíšeného sboru Kantiléna.

V úterý 27. prosince, slavímepoutní slavnost sv. Jana, apoštola a evangelisty, spolupatrona našeho kostelaMše sv.budou v 10:00 a 15:30 hod. Po každé mši sv. budou požehnána vína, která si můžete přinést. Odpolední mši sv. bude celebrovat o. Marian Rudolf Kosík, opat kláštera premonstrátů v Nové Říši. Při mši sv. zazní Missa pastoralis Františka Xavera Brixiho v podání Brněnského akademického sboru. Po odpolední mši svaté se sejdeme v kapitulní síni, kde požehnáme vínoK malému občerstvení můžete i vy přinést vlastní vánoční cukroví, koláče a jiné buchty. Přinést je můžete dnes, v pondělí nebo v úterý dozákristie.

Ve středu 28. prosince, na svátek svatých Mláďátek, mučedníků, bude pouze jedna mše sv., v 10:00 hod. MŠE SV. v 15:30 NEBUDE! V tento den, v 19:00 hod. bude v našem kostele vánoční koncert k 20 letům Scholy brněnské mládeže s uvedením nového CD „Světlo v tmách“. Koncert bude v přímém přenosu přenášet TV Noe.

V pátek 30. prosince, na svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, budou mše sv. v 10:00 a 15:30 hod. Při každé mši sv. bude obnova manželských slibů.

V sobotu 31. prosince budou mše sv. v 8:00 a 15:30 hod. Po odpolední mši sv. poděkujeme společně před Nejsvětější Svátostí za končící rok 2022, omluvíme se Bohu za to, co nebylo dobré, poděkujeme za všechno dobro a poprosíme o milosti a požehnání pro příští rok 2023.

V neděli 1. ledna je Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Je to také světový den modliteb za mír a zasvěcený svátek. Mše sv. jsou v obvyklém nedělním pořádku v 7:30, 9:00, 10:30a 15:30 hod.

Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou kostela a liturgie na vánoční svátky: zpěvákům, hudebníkům, ministrantům, hlídací službě, těm, kteří stavěli betlém, uklízeli a připravovali vánoční a květinovou výzdobu. A všem ostatním za Vaše modlitby a přízeň!

Všem farníkům a přátelům naší minoritské farnosti, v radostný čas Narození Božího Syna přejeme, aby Vás prozářilo světlo betlémské noci a aby Váš život neustále naplňovala Jeho bezmezná láska.

To vše Vám v modlitbách vyprošují

Vaši bratři minorité.

Categories: Aktuality