Slavíme Slavnost Narození Páně.

V neděli 26. prosince budeme slavit svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše sv. budou v 7:30, 9:00, 10:30 a 15:30 hod. Při každé mši sv. budeobnova manželských slibů. Během odpolední mše sv. zazní vánoční písně a koledy za doprovodu Brněnského smyčcového kvarteta a Smíšeného sboru Kantiléna.

V pondělí 27. prosince, budeme slavit poutní slavnost sv. Jana, apoštola a evangelisty, spolupatrona našeho kostela. Mše sv. budou slouženy v 10:00 a 15:30 hod. Po každé mši sv. budou požehnána vína, která si můžete přinést. Odpolední mši sv. bude celebrovat o. Petr Soukal, kterého můžete znát jako autora některých článků v našem časopise Immaculata. Při mši sv. zazní Moravská mše vánoční „Čuj, Miko, čuj!“ v podání Brněnského akademického sboru.

Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou kostela a liturgie na vánoční svátky: zpěvákům, hudebníkům, ministrantům, hlídací službě, těm, kteří stavěli betlém, uklízeli a připravovali vánoční a květinovou výzdobu. A všem ostatním za Vaše modlitby a přízeň!

Všem farníkům a přátelům naší minoritské farnosti, v radostný čas Narození Božího Syna přejeme, aby Vás prozářilo světlo betlémské noci a aby Váš život neustále naplňovala Jeho bezmezná láska.

To vše Vám v modlitbách vyprošují

Vaši bratři minorité.

Categories: Aktuality