Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční. Sbírka je na charitativní účely.

V tomto týdnu oslavíme:
– v pondělí 6. června památku Panny Marie, Matky církve
– ve čtvrtek 9. června svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
– v sobotu 11. června památku sv. Barnabáše, apoštola
– v neděli 12. června slavnost Nejsvětější Trojice

V pondělí 6. června vás zveme na setkání Fatimského apoštolátu. Začne mší sv. v 15:30 hod., kterou bude celebrovat o. Pavel Dokládal. Po mši sv. bude následovat modlitební hodina s Pannou Marií, Matkou církve.


V úterý 7. června po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta.


Ve středu 8. června se sejde společenství Rytířstvo Neposkvrněné. Setkání proběhne po mši sv. v 15:30 hod. ve scholkovně. Zváni jsou jak členové Rytířstva, tak případní zájemci.


Ve středu 8. června v 18:30 hod.zveme do našeho kostela na večer chval, vedený společenstvím Brno Worship.


V pátek 10. června se naše farnost zapojí do „Noci kostelů“Program v našem kostele začne v 18:15 hod.

Podrobnější informace o programu najdete na plakátech, letácích a webových a facebookových stránkách naší farnosti. Prosíme ty z vás, kteří se mohou a chtějí aktivně zapojit, hlaste se v zákristii. Setkání dobrovolníků je v pátek 10. června v 17:00 hod. v kapitulní síni.


V neděli 12. června vás zveme na mši sv. v 15:30 hod. Bude ji celebrovat o. Peter Kozma, minoritský novokněz ze Slovenska. Po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání.


Zveme vás na pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které se konají celý měsíc červen, po mši sv. v 15:30 hod. kromě nedělí a slavností.

V neděli 19. června zveme všechny ke společné oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Mše sv. začíná v 15:30 hod. v našem kostele. Liturgii svým zpěvem doprovází Schola brněnské mládeže. Po mši svaté půjdeme v eucharistickém průvodu městem do katedrály, kde bude adorace, kterou povede brněnský o. biskup Vojtěch Cikrle. Zveme všechny děti do průvodu, zvláště děvčata k sypání květin před Eucharistickým Pánem.

Categories: Aktuality