V sobotu 3. října v 18.00 hod. bude pobožnost k uctění blažené smrti sv. Františka z Assisi – Transitus. Pobožnost doprovodí zpěvem Svatomichalská gregoriánská schola.

 V neděli 4. října budeme slavit Slavnost sv. Františka z Assisi, na kterou Vás všechny srdečně zveme. Mše svaté budou v obvyklém denním pořádku. Odpolední slavnostní mši sv. v 15:30 bude celebrovat o. Petr Macháček představený našeho kláštera, a svým zpěvem bude doprovázet Schola brněnské mládeže.