Vneděli 11. června vás zveme ke společné oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Mše sv. začíná v 15:30 hod. Hlavním celebrantem bude brněnský biskup Pavel Konzbul a liturgii svým zpěvem doprovodíSchola brněnské mládeže.Po mši sv. půjdeme v eucharistickém průvodu městem do katedrály. Zveme všechny děti do průvodu, zvláště děvčata k sypání květin před Eucharistickým Pánem.Prosíme také vás, kteří můžete, o přípravu květin k sypání.

Categories: Aktuality