Dnes je slavnost Těla a Krve Páně.

V tomto týdnu oslavíme:

– v úterý 13. června svátek sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
– v pátek 16. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
– v sobotu 17. června památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie
– v neděli 18. června 11. neděli v mezidobí

Ve středu 14. června se sejde společenství Rytířstvo Neposkvrněné. Setkání proběhne po mši sv. v 15:30 hod. ve scholkovně. Zváni jsou jak členové Rytířstva, tak případní zájemci.

V neděli 25. červnapo mši sv. v 10:30, zveme všechny rodiče s dětmi do farní kavárny sv. Františka, kde poděkujeme společnou oslavou za uplynulý školní rok.

Zveme vás na pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které se konají celý měsíc červen, po mši sv. v 15:30 hod. kromě nedělí a slavností.

Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství. Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Milí přátelé naší farnosti, připravujeme elektrický pohon jednoho z našich zvonů. Předpokládané náklady jsou 163 000 Kč. Pokud byste chtěli tuto akci podpořit finančně, můžete tak učinit v zákristii. Dar je možné také odečíst z daní. V tom případě vám na požádání vystavíme potvrzení. Za živé i zemřelé dobrodince našeho kláštera a kostela je každý měsíc sloužena mše svatá. Děkujeme za vaši štědrost.

Ve dnech 1. – 4. července na Cvilíně u Krnova proběhne 26. Františkánské setkání mládeže. Jeho téma zní: „Chraň nás od zlého“. Mezi hosty budou o. Tomáš Hoffmann, o. Jan Barborka, manželé Beranovi a kapela Alive. Podrobnější informace naleznete na plakátě a na internetové stránce fsm.minorite.cz. Přihlašovat se je možné do 17. června.

Categories: Aktuality