Slavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Zítra, na Velikonočnípondělí, 18. dubna, budou mše svaté v 10:00 a 15:30 hod.


V úterý 19. dubna zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou růžence ve 14:30 hod., následovat bude Korunka k Božímu milosrdenství a mše sv. v 15:30 hod., celebrovaná o. Pavlem Habrovcem.


Ve středu 20. dubna v 18:18 hod.zveme do kapitulní síně našeho kláštera na večer chval.


Od soboty 23. dubna opět začínáme sloužit každou sobotu, v 8:00 hod., mše svaté v loretánské chýši.


V neděli 24. dubna je 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství. V 15:00 hod. začneme zpívanou korunkou k Božímu Milosrdenství. Po celý týden se budeme modlit Novénu k Božímu milosrdenství v 15:00 hod.


Dne 1. května
 organizujeme farnípouť k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilín u Krnova. Přihlásit se můžete v zákristii, kde také obdržíte bližší informace.


Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou kostela a liturgie na velikonoční svátky: zpěvákům, hudebníkům, Schole brněnské mládeže, ministrantům, hlídací službě, těm, kteří uklízeli a připravovali květinovou výzdobu. A všem ostatním za Vaše modlitby a přízeň.


Všem farníkům a přátelům naší minoritské farnosti přejeme požehnané Velikonoce, plné pokoje, lásky a radosti z vítězství našeho Pána, které je naší silou, nadějí a jistotou!To vše Vám v modlitbách vyprošujíVaši bratři minorité.

Categories: Aktuality