Slavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Zítra, na Velikonoční pondělí, 10. dubna, budou mše svaté v 10:00 a 15:30 hod.

Od soboty 15. dubna opět začínáme sloužit každou sobotu, v 8:00 hod., mše svaté v loretánské chýši.

V neděli 16. dubna je 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství. V 15:00 hod. začneme zpívanou korunkou k Božímu Milosrdenství. Po celý týden se budeme modlit Novénu k Božímu milosrdenství v 15:00 hod.

Dne 1. května organizujeme farní pouť k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilín u Krnova. Přihlásit se můžete v zákristii, kde také obdržíte bližší informace.

Srdečně zveme mladé na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v Žarošicích v sobotu 13. května. Je určené pro mládež ve věku 12-25 let. Zájemci se mají přihlašovat do 24. dubna přes online formulář uvedený na webových stránkách Diecézního centra mládeže: mladez.biskupstvi.cz/dsm. Pro účastníky z brněnského děkanátu nabízíme možnost společného odjezdu vlakem z Brna. V takovém případě uveďte v přihlašovacím formuláři možnost „doprava zajištěná knězem“. Více informací pak dostanou přihlášení emailem.

Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou kostela a liturgie na velikonoční svátky: zpěvákům, hudebníkům, Schole brněnské mládeže, ministrantům, hlídací službě, těm, kteří uklízeli a připravovali květinovou výzdobu. A všem ostatním za Vaše modlitby a přízeň.

Všem farníkům a přátelům naší minoritské farnosti přejeme požehnané Velikonoce, plné pokoje, lásky a radosti z vítězství našeho Pána, které je naší silou, nadějí a jistotou!

To vše Vám v modlitbách vyprošují

Vaši bratři minorité.

Categories: Aktuality