Slavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Zítra, na Velikonoční pondělí, 1. dubna, budou mše svaté v 10:00 a 15:30 hod.

V úterý 2. dubna po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta.

Ve středu 3. dubna v 18:30 hod. zveme do našeho kostela na večer chval, vedený společenstvím Brno Worship.

Ve čtvrtek 4. dubna v 15:30 hod. bude sloužena mše svatá na úmysly rodičů a blízkých dětí, které zemřely před narozením nebo při porodu, a za počatý život. Jména nenarozených dětí můžete na začátku mše svaté napsat na papírek a vložit do košíčku uprostřed kostela, který bude přinesen s obětními dary. Po mši svaté bude adorace za uzdravení.

V neděli 7. dubna je 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství. Sbírka bude na charitativní účely. V 15:00 hod. začneme zpívanou korunkou k Božímu Milosrdenství. Po celý týden se budeme modlit Novénu k Božímu milosrdenství v 15:00 hod.

Dne 1. května organizujeme farní pouť k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilín u Krnova. Přihlásit se můžete v zákristii, kde také obdržíte bližší informace.

Srdečně zveme mladé na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v Třebíči v sobotu 18. května. Je určené pro mládež ve věku 12-25 let. Zájemci se mají přihlašovat na webových stránkách Diecézního centra mládeže: mladez.biskupstvi.cz/dsm.

Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou kostela a liturgie na velikonoční svátky: zpěvákům, hudebníkům, Schole brněnské mládeže, ministrantům, hlídací službě, těm, kteří uklízeli a připravovali květinovou výzdobu. A všem ostatním za Vaše modlitby a přízeň.

Všem farníkům a přátelům naší minoritské farnosti přejeme požehnané Velikonoce, plné pokoje, lásky a radosti z vítězství našeho Pána, které je naší silou, nadějí a jistotou!

To vše Vám v modlitbách vyprošují

Vaši bratři minorité.

Categories: Aktuality