Slavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Zítra, na Velikonoční pondělí, 5. dubna, budou mše svaté v 10:00 a 15:30.

V neděli 11. dubna je 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství.

Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou kostela a liturgie na velikonoční svátky: zpěvákům, hudebníkům, ministrantům, hlídací službě, těm, kteří uklízeli a připravovali květinovou výzdobu. A všem ostatním za Vaše modlitby a přízeň.

Všem farníkům a přátelům naší minoritské farnosti přejeme požehnané Velikonoce, plné pokoje, lásky a radosti z vítězství našeho Pána, které je naší silou, nadějí a jistotou! To vše Vám v modlitbách vyprošují Vaši bratři minorité.

Categories: Aktuality