Slavíme svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

V tomto týdnu oslavíme:

– v pondělí 1. ledna Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek
– v úterý 2. ledna památku sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
– ve středu 3. ledna památku Nejsvětějšího jména Ježíš
– v sobotu 6. ledna Slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek
– v neděli 7. ledna svátek Křtu Páně

V pondělí 1. ledna je Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Je to také světový den modliteb za mír a zasvěcený svátek. Mše svaté jsou v 9:00, 10:30a 15:30 hod. Upozorňujeme, že MŠE SV. V 7:30 HOD. NEBUDE! Při odpolední mši sv. zazní Moravské koledy v podání CiMbálky.

V úterý 2. ledna po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta.

Ve středu 3. ledna v 18:30 hod. zveme do našeho kostela na večer chval, vedený společenstvím Brno Worship.

V sobotu 6. ledna, na slavnost Zjevení Páně, bude mše sv. v 8:00 hod. Při ní budeme žehnat vodu, kadidlo a kříduPo mši sv. bude mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci.

V neděli 7. ledna, na svátek Křtu Páně, odpolední mši sv. v 15:30 hod. svým zpěvem doprovodí Schola brněnské mládeže.

V sobotu 20. ledna zveme všechny rodiče s dětmi na Dětský karneval, který se bude konat v kapitulní síni našeho kláštera. Téma bude: Cesta kolem světa. Pokud se budete chtít zúčastnit, prosíme, přihlašujte se v zákristii. Více informací najdete na plakátech.

Diecézní charita Brno zve 4. ledna na Tříkrálový průvod centrem Brna. V 16:00 bude vycházet od katedrály sv. Petra a Pavla. Pro ty, kteří by se rádi zapojili, bude připraveno zázemí v budově Petrov 2 od 15:00. Zde budou připraveny různé kostýmy k zapůjčení. Nebo si můžete donést vlastní. Po skončení průvodu bude pro účastníky připraven teplý čaj a svařené víno.

Všem farníkům, přátelům a dobrodincům naší minoritské farnosti a kláštera, přejeme do nového roku 2024 hojnost darů Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie Loretánské. Na přímluvu sv. Františka z Assisi, sv. Jana Křtitele a sv. Jana Apoštola, ať ve svém životě stále zakoušíte sílu Boží lásky.

To vše Vám v modlitbách vyprošují

Vaši bratři minorité.

Categories: Aktuality