Zveme všechny dne 18.5.2013
od 19.30 hod k minoritům do kostela sv. Janů

V programu:

  • bohoslužba slova
  • adorace
  • písně

„A Duch i nevěsta praví: Přijď!
A kdokoli to slyší, ať řekne: Přijď!
Kdo žízní, ať přistoupí,
kdo touží, ať zadarmo
nabere vody života.“

(Zj 22,17)

Categories: Aktuality