„A Duch i nevěsta praví: Přijď!
A kdokoli to slyší,
ať řekne: Přijď!
Kdo žízní,
ať přistoupí,
kdo touží,
ať zadarmo
nabere vody života.“

(Zj 22,17)

11. června 2011
od 20.00 do 22.00 hodin Kostel sv. Janů.

srdečně zvou bratři minorité

Categories: Aktuality