Papež František v říjnu zahájil tříletý synodální proces, který vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. Vyzval každého z nás, abychom se společně vydali na tuto cestu. Tématem synody je: „Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání.“ Cílem této cesty, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu. Synodální proces spočívá v zapojení se všech pokřtěných katolické církve, aby, vedeni Duchem Svatým, vyjádřili své názory, podněty, zkušenosti, přání a očekávání, skrze naslouchání sobě navzájem, vedoucí k prohloubení a rozvoji života církve.


Vybízíme vás, milí farníci, zapojte se do synodálního procesu. Využijme jej i k tomu, abychom my sami ve farnosti zjistili, jak se nám nejen spolu žije. Podněty, které ze skupinek vzejdou, budou impulsem i k prohloubení a rozvoji života ve farnosti.


Tento proces, na úrovni farnosti, spočívá ve vytvoření synodálních skupinek. Každá z nich si vybere svého moderátora, který bude v kontaktu s farním koordinátorem a převezme od něho potřebné materiály. Během listopadu a prosince se tyto skupinky sejdou na 3 pracovních setkáních a zaměří se na jedno téma, které si samy vyberou.


Koordinátorem synodálního procesu za naši farnost je o. Vladimír Hubálovský
, který bude komunikovat s jednotlivými skupinkami ve farnosti a pak předá jednotlivé podněty ke zpracování na úrovni diecéze.


V naší farnosti budou jednotlivé synodální skupinky pracovat v již existujících společenstvíchPokud se chtějí zapojit další osoby, můžou se přihlásit v zákristii nebo u o. Vladimíra, nejpozději však do 21. listopadu.


Všechny vás prosíme o modlitby za synodu, abychom naslouchali Duchu Svatému, který nás vede do Božího království.


Text modlitby a více informací o synodě najdete na internetové stránce www.synoda.cz.

Categories: Aktuality