Milí přátelé a farníci, je nám to líto, ale OD 29. 12. až do odvolání NEBUDEME V NAŠEM KOSTELE z covidových důvodů SLOUŽIT MŠE SVATÉ… Všechny přijaté úmysly ale budou v daný den odslouženy.
V modlitbách jsme s vámi všemi a vy buďte s námi. Ať vám všem Pán žehná!+ Vaši bratři minorité

Categories: Aktuality