Úterý 24/12
Štědrý den
15:30 Vánoční mše pro rodiny s dětmi
24:00 Půlnoční mše sv.
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“
Pěvecký sbor Lumír, Brněnský akademický orchestr,
řídí Štěpán Policer

Středa 25/12
Slavnost Narození Páně
7:30 a 9:00 Mše sv.
10:30 Mše sv. pro rodiny s dětmi
15:30 Koledová mše
Brněnští trubači, řídí Josef Cecava

Čtvrtek 26/12
Svátek sv. Štěpána
10:00 Mše sv.
15:30 Mše sv.
V. Horák a K. Stecker: Missa pastoralis
Smíšený sbor Kantiléna a smyčcové kvarteto

Pátek 27/12
Poutní slavnost sv. Jana Evangelisty
10:00 Mše sv. a  žehnaní vína
15:30 Mše sv., hlavní celebrant
o. opat Rudolf Marian Kosík
W. A. Mozart: Missa brevis in G
Brněnský akademický sbor a orchestr řídí Pavel Šnajdr

Neděle 29/12
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
7:30 Mše sv. a 9:00, 10:30 a 15:30 Mše sv.
s obnovou manželských slibů
Vánoční spirituály
DNA – Dej Nám Akord, řídí Václav Brázda

Úterý 31/12
sv. Silvestr
10.00 Mše sv.
15:30 Děkovná bohoslužba a Te Deum

Středa 1/1
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
7:30, 9:00 a 10:30 Mše sv. 15:30 Mše sv.
Vánoční písně a pastorely

Neděle 5/1
Druhá neděle po narození Páně
7:30 Mše sv. a 9:00, 10:30 a 15:30 Mše sv.
Missa in C (anonymus), hudební archiv minoritského kláštera
Komorní sbor a instrumentální soubor
Chorus Vetero – Brunensis, řídí Stanislav Boldižár

Pondělí 6/1
Slavnost Zjevení Páně
10:00 a 15:30 Mše sv.
a žehnání vody, kadidla a křídy
Vánoční pastorely a moteta
Soubor Jakubák, řídí Ondřej Múčka

Neděle 12/1
Svátek Křtu Páně
7:30, 9:00, 10:30 a 15:30 Mše sv.
Moravské vánoční písně a koledy
Schola brněnské mládeže, řídí Štěpán Policer