Dne 30. dubna jsme v našem kostele společně prožili vigilii svátku Božího milosrdenství. Tento večer vedla komunita Emmanuel z Brna. Během něj zazněly chvály a svědectví o Božím Milosrdenství. Vrcholem večera byla pak adorace před Nejsvětější Svátostí a svátostné požehnání. Současně po celý čas vigilie probíhaly služby komunity Emmanuel: žehnání, přímluvná modlitba a svátost smíření.

Categories: Aktuality