vede komunita Emmanuel spolu s bratry minority
Sobota 14.4.2012 v 19.00 hodin

Program:

  • Chvály zpěvem
  • Zamyšlení nad Božím milosrdenstvím
  • Ponoření se do Božího milosrdenství před vystavenou Nejsvětější svátostí
  • Nabídka přímluvné modlitby, osobního žehnání a svátosti smíření
  • Průvod a svátostné požehnání

 

Categories: Aktuality