Zveme všechny na Večer milosrdenství s komunitou Emmanuel na sobotu 7.4.2018 v 19.30 hod.