Zveme Vás na adoraci k minoritům v pátek 3.5. 2019 od 19.00 do 21.00.