Zelený čtvrtek   17. 4. 2014

7:00 – modlitba liturgie hodin
7:30 – pobožnost na svatých schodech
15:30 – mše svatá na památku Večeře Páně
Liturgické zpěvy Schola brněnské mládeže

adorace v Getsemanské zahradě do 19:30

Velký pátek   18. 4. 2014

7:00 – modlitba liturgie hodin
7:30 – pobožnost na Svatých schodech
15:30 – velkopáteční obřady
Liturgické zpěvy a pašije sv. Jana v podání Scholy brněnské mládeže,
postní moteta v podání APS Moravan

Bílá sobota   19. 4. 2014

7:00 – modlitba liturgie hodin
7:30 – pobožnost na Svatých schodech
20:00 – Vigilie slavnosti vzkříšení Páně
Liturgické zpěvy v podání Minoritské scholy

Boží hod velikonoční   20.4.2014

7:30 – mše svatá
9:00 – mše svatá
10:30 – mše svatá pro rodiny s malými dětmi
15:30 – mše svatá

Hudba: Antonín Dvořák – Mše D Dur
v podání Brněnského komorního sboru,
Brněnského akademického sboru a sólistů
Diriguje: Štěpán Policer

po všech mších svatých bude žehnání velikonočních pokrmů

Velikonoční pondělí   21.4.2012

10:00 – mše svatá
15:30 – mše svatá

Categories: Aktuality