Ve volbách do pastorační rady byli zvoleni: Tomáš Hájek, Martina Engelhartová, Jaroslav Engelhart, Jana Hájková, Martin Mikita a Kateřina Staňo Kozubík.
Dále byli farářem jmenováni: Monika Řezníčková a Kamil Řezníček.
Členy jsou z titulu své funkce o. Vladimír Hubálovský (farář) a o. Petr Macháček (farní vikář a kvardián kláštera).Pastorační rada je poradním orgánem faráře. Její členové se podílejí na plnění různých úkolů ve farnosti a zprostředkovávají kontakt s farníky.
Všem členům Pastorační rady blahopřejeme a děkujeme za ochotu podílet se na zodpovědnosti za život naší farnosti.

Categories: Aktuality