Od října 2011 začne výuka náboženství v naší minoritské farnosti. Je určena pro děti od 9 do 12 let.

Rodiče nechť přihlásí své děti  na náboženství v sakristii nebo ve farní kanceláři. Výuku povede otec Sebastian ([email protected]), který se na děti již moc těší.

Categories: Aktuality