V neděli 5. února si připomeneme první výročí smrti našeho spolubratra o. Roberta Mayera.

Zádušní mše bude sloužena v sobotu 4. února v 8 hod.

Po mši sv. se společné pomodlíme v minoritské kryptě.

Categories: Aktuality