Drazí přátele, srdečně Vás zdravime a sdílíme několik snímku s dnešní mše na památku večeře Páně. Modlime se za Vás.

Přenesme se do večeřadla, kde je Ježíš a apoštoly. Nejsou to jeho obdivovatelé, ale ti, které si vybral a povolal. A uvažme, že při každém slavení eucharistie je nám naším Pánem nabídnuto místo u stolu, v kruhu těch, které si on sám vyvolil. Tedy s miláčkem Janem, prudkým Petrem, dezorientovaným Jidášem a dalšími. 

A teď si tam dosaďme osoby z naší farnosti, z rodiny a známe. A podívejme se na ně jako na Ježíšem pozvané hosty, mezi které patřím i já sám.