První řeholní sliby

Dne 05. 10. 2011 při mši svaté v 15:30náš minoritský novic br. František Juchelka (na fotografii uprostřed před minoritským klášterem v Krakově) složí své první řeholní sliby. Na tuto udalost Vás všechny srdečně zveme.

Slavnost sv. Františka z Assisi

Slavnost sv. Františka z Assisi TRIDUUM Předslavnostní triduum věnované františkánské spiritualitě: sobota 1. října, mše svatá v 15:30 h. neděle 2. října, mše svatá v 15:30 h. pondělí 3. října, mše svatá v 15:30 h. TRANSITUS Pondělí 3. října v 18 hodin – pobožnost k uctění blažené smrti sv. Františka z Assisi, zpěvem doprovodí Svatomichalská gregoriánská schola DEN SLAVNOSTI úterý 4. října – mše svaté v 10:00 a v 15:30 hodin Hlavním Read more…

Výuka náboženství

Od října 2011 začne výuka náboženství v naší minoritské farnosti. Je určena pro děti od 9 do 12 let. Rodiče nechť přihlásí své děti  na náboženství v sakristii nebo ve farní kanceláři. Výuku povede otec Sebastian ([email protected]), který se na děti již moc těší.

Příprava na svátosti

Příprava dospělých Nový kurz přípravy dospělých zájemců o křest v minoritské farnosti svatých Janů začne od října 2011. Zájemci se mohou hlásit v sakristii nebo ve farní kanceláři. Přípravu povede otec Sebastian Gruca ([email protected]). Všichni případní zájemci jsou srdečně zváni. Příprava biřmovanců Příprava ke svátosti biřmování v naší minoritské farnosti svatých Janů začne od října 2011. Read more…

Pouť rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata na Cvilín

Poutníci k věčnosti Kdo by neznal píseň „Každý z nás na této zemi poutníkem je k věčnosti?“ S trochou nadsázky lze říci, že tuto pravdu víry nám připomíná každá pouť na jakékoliv poutní místo. Pozemský život člověka je jenom provizoriem, přípravou pro věčnost. Tato myšlenka získala pro nás zcela zvláštní „příchuť“ v sobotu 13. srpna, kdy Read more…