Večer milosrdenství

Sobota 30.4.2011 v 19.00 hodin Program: Chvály zpěvem Zamyšlení nad Božím milosrdenstvím Ponoření se do Božího milosrdenství před vystavenou Nejsvětější svátostí Nabídka přímluvné modlitby, rozhovorů, osobního žehnání a svátosti smíření Průvod a svátostné požehnání