Konvent minoritů v Brně sděluje, že od 31.1.2010 již nepověřuje společnost Proclean, s.r.o. se sídlem Minoritská 469/1, Brno, IČ: 26311402, zastoupenou jednatelem Ing. Radovanem Beckem. Jakékoliv úkony a kroky, které učinila společnost Proclean, s.r.o. či Ing. Radovan Beck osobně od výše uvedeného data jménem Konventu minoritů v Brně nebyly iniciovány Konventem. Konvent minoritů v Brně se od těchto kroků distancuje a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost.

Bližší informace poskytneme na tel. čísle 603 830 260.

Categories: Konvent