Konvent minoritů v Brně sděluje, že není personálně, věcně, ideově ani obsahově jakkoliv spojen s Fons Salutis, nadace Konventu minoritů v Brně, se sídlem Minoritská 1, Brno, IČ: 27730077, zastoupenou správní radou (předsedkyně správní rady Simona Petrušová, místopředseda správní rady Ing. Radovan Beck, člen správní rady JUDr. Steve Georges) a že jakékoliv kroky této nadace nejsou podnikány ve shodě s Konventem minoritů v Brně ani jakkoliv s Konventem konzultovány. Označení „nadace Konventu minoritů v Brně“ používá nadace Fons Salutis bez souhlasu Konventu minoritů v Brně.

Konvent minoritů v Brně se distancuje od jakýchkoliv kroků, úkonů a činností podniknutých nadací Fons Salutis či kterýmkoliv z členů její správní rady.

Categories: Konvent