Mimořádně třetí úterý v měsíci
Úterý 20.11.2018 15:30

PROGRAM

14:30 – Modlitba svatého růžence
15:00 – Zpívaná modlitba Korunky Božího Milosrdenství
15:30 – Mše svatá celebrovaná otcem Pavlem Habrovcem
17:00 – Setkání ctitelů Božího Milosrdenství, do jejichž společenství jste všichni zváni

Po mši svaté modlitba litanií před obrazem Milosrdného Ježíše a uctění ostatků svaté sestry Faustyny Kowalské.

Přijď a staň se i Ty svědkem Jeho milosrdenství