Biřmování

Svátost křesťanské dospělosti se přijímá nejdříve po dovršení 15 let. Příprava probíhá ve školním roce zhruba rok. Příprava není omezena pouze na vlastní farníky.

Categories: svatosti