Svátost nemocných

Uděluje se jednotlivě kdykoli na požádání v kostele. Je možno dohodnout se osobně v zakristii kostele či telefonicky na farním úřadě.

Přijetí svátosti nemocných (event. dalších svátostí) v nemocnici se dojednává s nemocničním kaplanem P. Leo Zerhauem na tel. čísle 602 582 459.

Společné udělování svátosti nemocných se koná vždy v adventní a v postní době. Není třeba se hlásit předem.

Categories: svatosti